036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

Gripen Wheels Finland Oy har levererat 4 st 45/65R39** 242A2 TL L5 CR EARTHMAX SR53 BKT till Nivalan Puskutyö Oy i Finland.

Förteget är specialiserade inom effektiv lastning och transport av stora mängder material på stängda platser och tar uppdrag på bland annat vägbyggen, byggarbetsplatser samt i dagbrott.

Däcken som Gripen Wheels Finland Oy levererat ska monteras på en Caterpillar 990 K som arbetar i Terrafames dagbrott, en upphandling som Nivalan Puskutyö Oy har haft sedan 2015 och som fortgår.

Nivalan Puskutyö har 9 stycken Caterpillarmaskiner av modell i drift.
Företaget har även tidigare haft BKT däck i drift på en del av sina maskiner och man är mycket nöjda.

Vi ser fram emot att följa dessa EARTHMAX SR53 och dessa däcks arbete i dagbrottet i Terrafames, Finland.

Det var Leif Norrgård, driftschef för Gripen Wheels Finland som tog fram däcklösningen och som delade med sig av bilden ovan på ett av de gigantiska däcken.

BKT EARTHMAX SR 53 M

EARTHMAX SR 53 M är ett radialdäck helt i stål som är specialdesignat för hjullastare eller bandschaktare, dumpers med lågprofil och gruvlastmaskiner som körs i krävande, steniga förhållanden, bland annat i underjordisk drift och på skrotupplag.

Det djupa mönstret hos L-5 och gummiblandningen med stor motståndskraft mot skärande underlag ger längre livslängd i kombination med utmärkt dragförmåga och stabilitet.

Däcket besitter mycket goda självrensande egenskaper. Slitbanans specialkonstruktion ger stor motståndskraft mot brott och höga temperaturer.

Egenskaper i korthet:

 • Dragförmåga.
 • Hållbarhet.
 • klarar hårt, stenigt underlag.
 • Motståndskraft mot skärande underlag.
 • Stabilitet.

Maskiner:

 • Bulldozerz
 • Hjullastare
 • Dumpers med lågprofil

Användningsområden:

 • Lastning
 • Bulldozing
 • Underjordisk gruvdrift samt dagbrott
 • Skrapning

Befintliga dimensioner samt tekniska specifikationer finner ni här.

Nivalan Puskutyö Oy

Nivalan Puskutyö Oy är specialiserade inom effektiv lastning och transport av stora mängder material på stängda platser, till exempel vid landskapsplanering och på stora byggarbetsplatser. Företaget grundades 1995 inom verksamhet för schaktning och stenbrott, med hela Finland som affärsområde.

Nivalan Puskutyö Oys arbetsplatser är bland annat vägbyggen och andra stora byggarbetsplatser. Dessutom gå maskinerna i dagbrott och gruvor. Mångsidigheten i Nivalan Puskutyö Oys expertis illustreras även av en rad upphandlingar inom markarbeten, på soptippar, i hamnar, industrifastigheter och transportterminaler över hela Finland.
Företagets maskiner arbetar bland annat med hantering av större jordmassor och schaktning på slutna byggarbetsplatser.

I början bestod maskinflottan huvudsakligen av bulldozrar. I takt med att verksamheten expanderade har maskinparken successivt sedan utökats och diversifierats till att omfatta även dumpers och hjullastare.

Man har underhålls- och reparationsanläggningar på Nivala och utöver den egna utrustningen utför man även reparation av kundernas maskiner

Caterpillar 990

Cat 990 är en hjullastare av modell större som är effektiv vid arbete i gruvor, stenbrott och industritillämpningar. 990K uppnår alla nya nivåer för prestanda, säkerhet, förarkomfort och effektivitet.
Cats stora hjullastare har en konstruktion med inbyggd slitstyrka som säkerställer maximal driftstid genom flera livscykler. Tack vare optimal prestanda och förenklad service kan man med dessa maskiner förflytta mer material effektivt och säkert till lägre kostnad per ton.
Hjullastaren har extremt slitstarka ramverk som klarar flera livscykler och motstår de allra tuffaste lastningsförhållandena.

Motorn är en Cat C27 med 12-cylindrig konstruktionen med direktinsprutning.
Hjullastaren har STIC-system (steering and transmission integrated control system) dvs integrerad styr- och växelmanövrering.
CATS powershift transmission med tre växlar framåt och tre bakåt sogör hjullastaren flexibel för olika användningsområden.

Hjullastarens hydraulsystem med positiv flödeskontroll (PFC) ger förbättrad effektivitet. PFC har en gemensam pump- och ventilstyrningsenhet. Genom att optimera pumpstyrningen blir hydrauloljeflödet proportionellt mot redskapsspakens rörelser.

Nettoeffekt: 521 kW
Arbetsvikt: 80 974 kg
Skopvolymer: 7,4–14,9 m³ (9,7–19,5 yd³)

Vi sänder tett tack till Nivalan Puskutyö Oy för ett bra samarbete och ser fram emot att få leverera fler däck från BKT-Tires till företagets olika verksamheter.