036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

BKT är ett företag som månar om samhälle, människa och miljö. Under många år har man engagerat sig i olika projekt, bland annat för att rädda regnskogen, stötta behövande barn och arbeta för jämställdhet. Att ta ett socialt ansvar är en av hörnstenarna i koncernens värdegrund.

Den situation som världen under de senaste månaderna befunnit sig i har påverkat många människor jorden runt på ett allvarligt sätt. Covid 19 pandemin har förutom sjukdom i sig, inneburit att många människor världen över förlorat sina jobb och inte längre kan försörja sig.

Pandemin har försatt oss i en dramatisk, svår och oförutsägbar situation. Det har dock föranlett att människor går samman och tar initiativ för att bidra och för att hjälpa sina medmänniskor och de som står i frontlinjen för att bekämpa pandemin.

MR Arvind Poddar, Managing director BKT säger att om vi agerar tillsammans, sida vid sida, för ett gemensamt mål, så kan vi bygga något viktigt och positivt. Inom BKT koncernen är vi vana att jobba i team och även denna gång har vi lyckats med det, säger han.

”Vi vet att detta inte är över och att viruset fortfarande inte är besegrat, men med mod, generositet, engagemang och en klar vision har vi blivit ännu starkare tillsammans och är redo att agera för att hjälpa de som har det svårt”

Nedan på bilder Arvind Poddar, Chairman/Managing Director BKT

 

Med syfte att bidra till att hjälpa behövande har BKT grundat BKT Foundation.

I egenskap av multinationellt företag och som varumärke menar BKT att de har ett stort ansvar och att företaget och dess anställda ska vara ett gott föredöme. De vill spela en aktiv roll i arbetet med att bidra till att förbättra levnadsförhållandena för alla. 
Detta är grunden till att BKT-stiftelsen WE CARE startades för ungefär ett decennium sedan.

Arvind Poddars fru Vijaylaxmi Poddar som är ordförande för stiftelsen menar att löftet om att bry sig om; ”we care” ska vara en viktig del av BKTs varumärke och genomsyra de val som görs.Under de senaste åren har BKT arbetet med dussintalet projekt för att bistå sjukvården, utbilda kvinnor och framförallt för att hjälpa behövande barn med mat och utbildning.

Sedan Covid 19 uppkomst har stiftelsen jobbat intensivt för att ta hand om de som har blivit värst drabbade av pandemin.Jag är rörd över den solidaritet som vi lyckats mobilisera och över de många initiativ för att hjälpa som vi realiserat, säger Vijaylaxmi

”Tillsammans kan vi verkligen säga att vi bryr oss”

 

En konkret handling som tusentals BKT anställda gjort är att skänka en dagslön till stiftelsens arbete för de mest utsatta i pandemins spår. Ca 1,2 miljoner SEK har man tillsammans samlat in.Denna summa som samlats in dubblades sedan av Poddar familjen (BKTs grundare och ägare).

 Hjälpen har bland annat bestått av matpaket och kläder till de många människor som förlorat sin försörjning och som drabbats allra hårdast av nedstängningen som är ett resultat av Covid 19. Distributionen av matpaket och hygienartiklar har skett i många indiska regioner och beräknats för en familj på 4 personer och deras behov i 2 veckor. 60 000 sådana ”hjälppaket” har delats ut.

Vidare har BKT tillsammans med SIN och Monte Bianco donerat 25 000 skyddsutrustningskit till sjukvårdspersonal som arbetar med Covid 19 patienter. Man har även tillhandahållit livsuppehållande utrustning till sjukhusen i Indien.

 

BKTs europeiska huvudkontor i Milano har engagerat sig i två viktiga projekt som startats av hjälporganisationen Cesvi.

Ett av dem handlar om att stötta de äldre mest sårbara i deras hem. Projektet är döpt ”we`ll come to you” och innebär att man tillhandahåller hemtjänst och annan social assistans. Tack vare socialarbetare och över 450 volontärer har man tillhandahållit färdig mat, shoppinghjälp och medicinleveranser till de äldre i Bergamo.

I USA har BKT i Akron överlåtit en summa motsvarande en månads resekostnader för filialen till Samaritian´s Purse, en internationell organisation som sysslar med akutsjukvård.

BKT tar verkligen socialt ansvar och går samman för att hjälpa de som drabbats hårdast av Covid 19.
Att arbeta tillsammans för ett högre syfte och att utvärdera alla handlingar utifrån ett moraliskt ställningstagande och en omtanke för medmänniskan är införlivat i BKTs värdegrund.

 På Gripen Wheels är vi stolta över att vår huvudleverantör agerar enligt dessa principer.