036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

 BKT tires visar gång på gång att de hyser ett stort engagemang för hållbar social utveckling och för ekosystemet. Under den sista delen av 2019 presentreades projektet ”Rädda Amazonas regnskog” i Madrid.

Vår planet lider. De bränder som nu härjar i Australien påminner oss om hur betydande moder jord är! Och för tankarna till all den skövling av regnskogen som sker. Avskogningen har aldrig varit så alarmerande som under det senaste året – en utbredd skövling av regnskogen som blir allt svårare att förhindra.

Som en liten gest överlämnade Rajiv Poddar, verkställande direktör på BKT, den 26 september i Madrid en check på 5 000 euro till Cesvi, en italiensk ideell organisation som verkat sedan 1985, inom området internationell solidaritet. Gesten är en symbolisk handling och ett sätt att bidra till projektet “Rädda Amazonas regnskog”. Detta bidrag gav Cesvi möjlighet att berätta om projektets historia för en internationell publik.

Samarbetet mellan Cesvi och BKT och ett allmänt engagemang inom dessa områden är ingenting nytt. Tack vare fritidsprojektet “Lek och bevara miljön!” på Bauma-mässan 2019 har 350 träd planterats och skyddats i Amazonas regnskog.

De ekonomiska bidragen som togs emot i Madrid kommer att bidra till att Cesvi, i alla avseenden, kan fortsätta stödja lokala samhällen i desperat behov av skydd.

 Bränderna som nyligen härjade i brasilianska Amazonas har riktat både allmänhetens och mediernas uppmärksamhet mot behovet av att vidta åtgärder för att skydda världens lunga och dess lokalsamhällen. Amazonas är den regnskog som är hemvist för världens största mångfald av både djur- och växtarter. Enligt en studie som utfördes av NASA år 2011 absorberar varje hektar av Amazonas regnskog ungefär 125 till 200 ton CO2. Trots detta förstördes en yta på motsvarande 1 345 kvadratmeter av Amazonas i juli år 2019. Detta är en allvarlig skada om vi betänker att den förstörda delen av regnskogen skulle ha absorberat det totala CO2-utsläppet i både Norge och Schweiz under ett år.

”I egenskap av globalt varumärke har vi ett stort ansvar”, påpekade Rajiv Poddar, verkställande direktör på BKT, under evenemanget i Madrid. ”Ett ansvar gentemot det samhälle vi representerar – då menar jag Indien, vårt hemland – men även gentemot dem som är mindre bemedlade och dem som lider av konsekvenserna av klimatförändringar. Det är därför vi känner att det är vårt ansvar att förmedla budskapet om att värna om miljön och människorna som lever i den.” Rajiv Podar

Vår planet är i fara och BKT är fullständigt medvetet om detta och engagerar sig i forskning om hållbara processer och material. Sedan starten med det första vindkraftverket år 2004 vid den indiska produktionsanläggningen i Bhiwadi till det senaste forskningscentret i Bhuj som invigdes 2017 och där intensiva aktiviteter för en hållbar framtid är i full gång.

 Av den anledningen, och i egenskap av ledande, global tillverkare av terrängdäck, fortsätter BKT sin väg mot tillväxt under socialt ansvarstagande, bland annat genom att stödja Cesvi.

Företagets affärskoncept är djupt rotat i etik och visar runt om i världen upp inte bara produkter, utan även projekt, värden och idéer – grundläggande delar av företagets mål, nämligen kvalitet, teknik, innovation och tjänster, men även omsorg för samhället, miljön och människors framtid.

Vi på Gripen Wheels är glada att representera en däcktillverkare med solidariska värderingar och en omtanke om vårt ekosystem!