036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

Tack vare sina flytegenskaper minimerar däcken i denna serie lantbruksmaskinernas påverkan på jorden, vilket förhindrar att grödorna skadas.

Mål: hållbarhet och effektivitet.

Digitalisering, teknik och hållbarhet. Det handlar om den trend som har det allra mest omfattande inflytandet på lantbrukssektorn. Inte bara en trend utan även vägen mot framtiden.
Syftet? Att revolutionera arbetsmetoderna ute på fältet genom avancerad teknik som ökar effektiviteten, aktiviteternas hållbarhet och produkternas kvalitet.

En av grundvalarna i denna nya era inom lantbruket är automatisk insamling, integrering och analys av data direkt från fältet. Detta görs genom särskild teknik som tillgängliggör viktig information för lantbrukarna, vilket ger dem stöd i beslutsfattandeprocesserna i arbetet och i förhållandet till andra parter i leverantörskedjan.

Tack vare ny digital teknik är det numera även möjligt att samla in data om miljö-, klimat- och jordfaktorer. Detta gör det möjligt för lantbrukare att vidta målinriktade åtgärder för att göra arbetsprocesser mer effektiva och följa uppsatta tidsramar.

 De senaste årens precisionsjordbruk kombinerat med möjligheten för digitalisering visar oss därmed vägen mot nya sätt att arbeta på fältet, där hållbarhet blir ett centralt element i allt arbete.

Lantbrukets maskiner och utrustning, inklusive däck, är även de i centrum för denna revolution. BKT:s Flotation-serie uppfyller de krav som ställs av Lantbruk 4.0 och möter de nya produktions- och hållbarhetsutmaningarna.

Detta är en serie högteknologiska däck som är utformade för att minska jordpackningen, ett fenomen som orsakas av lasten som tynger ner däcken. Tack vare produkternas flytegenskaper minskas jordpackningen”, förklarar Denis Piccolo, BKT:s produktchef, ”vilket innebär att dess struktur inte förändras lika mycket. På så sätt förbättras utbytet av näringskomponenter i jorden, luftningskapaciteten och dräneringen av vatten.

Allt detta leder till ökad produktivitet.
En annan viktig funktion hos däcken är deras mångsidighet, att de låter användaren röra sig jämnt och mjukt över längre sträckor och på olika underlag, vilket underlättar arbetet.”

Tack vare sitt avtryck och utmärkta dragförmåga erbjuder BKT:s Flotation-däck betydande bränslebesparingar, vilket ökar kostnadseffektiviteten.
I synnerhet följande produkter sticker ut:

 

V-FLEXA

Ett radialdäck som är gjord för släp till jordbruksfordon och som är utformad med VF-teknik (Very High Flexion), vilket gör det möjligt att transportera tunga laster med däcktryck som är 30 % lägre än trycket i ett standarddäck av samma storlek.

Denna senaste generations däck karakteriseras även av en slitbana utrustad med stålbälten som gör däckstommen mer stryktålig, vilket förhindrar slitage och genomträngning av främmande föremål. Den är för närvarande tillgänglig i dimension VF 600/55 R 26,5, varpå dimensionerna VF 600/65 R 26,5, VF 650/55 R 26,5 och VF 560/60 R 22,5 har lagts till. De har alla nyligen lanserats på marknaden.

Befintliga dimensioner och tekniska specifikationer kan du se är.

FL 633 PERFORMA

Detta är lösningen för lastbilar som används i lantbruket, skapad för att öka prestandan. Den extrema motståndskraften, hållbarheten och lastkapaciteten gör detta däck till ett av flaggskeppsprodukterna i Flotation-serien, perfekt för olika aktiviteter på åkern och även vid hastigheter på upp till 100 km/h på motorvägarna. Detta däck finns tillgänglig i dimensionen600/50 R 22,5.

Befintliga dimensioner och tekniska specifikationer kan du se här.

RIDEMAX FL 699

Detta däcke har en förstärkt däckfot  som garanterar bättre stabilitet även vid högre hastigheter är särskilt lämplig för tillämpning på vägar tillsammans med släpvagnar och tankbilar. Detta radialdäck helt i stål garanterar dessutom att körningen är utomordentligt bekväm, då den är designad för 90 % väganvändning men samtidigt även går utmärkt att använda på åkern. Tillgänglig i dimension 24 R 20,5 och i nya dimensionen 525/65 R 20,5.

Befintliga dimensioner och tekniska specifikationer finner du här.

 

I BKT:s Flotation-serie ingår många andra däck, bland annat FL 630 SUPER, FL 630 ULTRA, FL 635, FL 637, FL 639, RIDEMAX FL 690 och RIDEMAX FL 693 M, som var och en har speciella egenskaper för att passa användarnas olika tillämpningar och behov.

BKT:s utbud av Flotation-modeller och dimensioner är alltmer brett och inkluderar innovativ design genom ökad hänsyn till miljömässig hållbarhet. Därav utforskandet av alla möjliga jordbrukslösningar av respekt för jorden, genom minskad konsumtion/minskade koldioxidutsläpp. Det här synsättet går hand i hand med företagets genomgående kundfokus – en aspekt som naturligtvis uppskattas av slutanvändarna.

Gripen Wheels är distributör av BKTs däck i Sverige och Finland.