036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

En presentation av BKTs EARTHMAX serie.

Gruvdrift och konstruktion är ett par av de tuffaste sektorerna i världen. Detta ställer höga krav på utrustningen – och givetvis även på däcken.
Nedan presenteras entreprenaddäcken i BKTs EARTHMAX serie

Gripen Wheels är officiell distributör och ni köper BKT däcken hos Gripen Wheels återförsäljare.

EARTHMAX SR30 (E-3/L-3)

Ett stålradialdäck för hjullastare och midjestyrda dumprar. Flera lager stålbälten och ett styvt blockmönster ger däcket utmärkt dragkraft, stabilitet och hållbarhet. Gummiblandningen är extra motståndskraftig mot skärskador och gör EARTHMAX SR 30 till en idealisk lösning i en mängd olika tuffa miljöer.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR31

Ett radialdäck helt i stål som är specialkonstruerat för långtradare med släp och hjullastare. Multipla stålbälten ger utomordentlig styrka och stabilitet, och det oriktade styva blockmönstret ger både utmärkt dragförmåga och styrförmåga även på lerigt underlag. Förutom överlägsen åkkomfort har EARTHMAX SR 31 en speciell gummiblandning som är särskilt skär- och värmebeständig. Radialdäckhöljets struktur ger också lägre rullmotstånd och därmed väsentliga bränslebesparingar.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR313

Ett radialdäck helt i stål som designats för ramstyrda dumprar och hjullastare som används i hårda och steniga miljöer. Gummiblandningen ger bra skärmotstånd och det speciella däckmönstret skyddar mot punkteringar och skador och har självrensande egenskaper. Däckskuldrans fyrkantiga design maximerar kontaktytan mot marken för utmärkt manövrerbarhet. Radialdäckkonstruktionen helt i stål består av stålbälten med flera lager av stål för extra lång hållbarhet. EARTHMAX SR 313 är det idealiska däcket för verksamheter som kräver lastning och transporter.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR35

Ett stålradialdäck med låg profil, avsett för midjestyrda dumprar. Det är idealiskt för användningsområden som kräver extra hög dragkraft och flotation. Earthmax SR 35 har både utmärkt dragkraft och stabilitet. Det kraftiga stålbältade höljet är utomordentligt pålitligt och tåligt mot revor och punkteringar. Däcket finns tillgängligt med en skärtålig gummiblandning som ger en mycket lång livslängd även under svåra förhållanden.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här

EARTHMAX SR41 (E-4/L-4)

Ett radialdäck helt i stål perfekt för ramstyrda dumprar, lastare och schaktmaskiner. Tack vare strukturen helt i stål och ett speciellt blockmönster ger Det6ta däck är utmärkt motståndskraft mot punkteringar och längre livslängd. EARTHMAX SR 41 är även tillgängligt i E4**** för dumpers med lågprofil (LPDT) som används i underjordisk drift.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR412 (E-4/L-4)

Ett radialdäck helt i stål som konstruerats och designats för ramstyrda dumprar, lastare och schaktmaskiner. Dess starka stålradialstomme och däckbälten gör att EARTHMAX SR 412 klarar högre belastningar med bibehållen utmärkt stabilitet och motverkar dessutom skador från snitt, ihakningar och punkteringar.
Det garanterar utmärkt grepp och exceptionell dragförmåga mot värme tack vare sitt unika E-4-slitbanemönster.
EARTHMAX SR 412 har utvecklats med en kvadratisk axel som maximerar markkontakten för utmärkt manövrerbarhet.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR 431

Ett (E-4) är ett däck helt i stål, specialdesignat för anläggningsbilar som körs i krävande gruvmiljöer (dagbrott och underjordiska gruvor). Det oriktade mönstret säkerställer utmärkt dragförmåga och stabilitet i all möjlig terräng. Däcket har ett starkt hölje helt i stål och en speciell gummiblandning som gör det utomordentligt skär- och punkteringsbeständigt, med lång hållbarhet även i steniga, slitiga och krävande miljöer.

Ett stålradialdäck för gruvtruckar. EARTHMAX SR 45 är idealiskt för alla användningsområden där hög dragkraft behövs.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR 45

Ett radialdäck helt i stål som är särskilt konstruerat för anläggningsbilar och gruvtruckar. E-4-däckets mönsterdjup och den unika mönsterutformningen säkerställer utomordentlig slitstyrka och minimerar vibrationer och buller. EARTHMAX SR 45 H2 är idealiskt för all drift som kräver dragförmåga och stabilitet. Stålradialstommen ger utmärkt motståndskraft mot revor och punkteringar och lång livslängd. Däcket finns i standardutförande samt i sammansättningar med värme- och skärmotstånd.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR 45 PLUS

Ett stålradialdäck för gruvtruckar. Det är idealiskt för längre transporter. EARTHMAX SR 45 PLUS har ett slitbanemönster som minimerar vibrationer och buller.

 Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR46

Ett däck för gruvtruckar som är BKT:s innovativa svar när det gäller användning i tuffa och nötande gruvmiljöer med mycket sten. Det här däcket är designat för att kunna hantera tunga laster, vara utomordentligt tåligt mot skär- och skrapskador och ha en lång livscykel. Det stålförstärkta höljet och stålbältena ger ett utomordentligt skydd mot stötar, utmattning och punkteringar för att maximera drifttiden och öka produktiviteten. Earthmax SR 46 har ett särskilt blockmönster med periferiska spår för att optimera däckets prestanda vid kurvtagning och minimera skadorna på mönsterytan.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR47 (E-4)

 Ett stålradialdäck för gruvtruckar som används i miljöer med högsta tänkbara krav på skydd mot punktering och skärskador från stenar. Mönsterdjupet och den unika mönsterdesignen ger E-4 hög slitstyrka även vid längre transporter, vilket minskar stilleståndstiden och ökar produktiviteten. Tillgängligt med standardgummiblandning och gummiblandning med hög motståndskraft mot skärskador

 Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR 423

Ett radialdäck helt i stål som lämpar sig för en rad olika tillämpningar, bland annat gruvdrift, transport och skogsbruk. Det oriktade mönstret ger utmärkt dragförmåga och stabilitet i all möjlig terräng. Däcket är idealiskt för hantering av tunga laster. Den robusta stålradialstommen ger imponerande motståndskraft mot slitage, revor och punkteringar. Den förstärkta vulsten och skulderdesignen bidrar till däckets långa livslängd, även under krävande arbetsförhållanden.

 Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR 425

Ett radialdäck helt i stål avsett att användas till transporter, både på väg och offroad, och inom gruvindustrin. Det erbjuder extra hållbarhet och längre körsträcka tillsammans med hög lastkapacitet tack vare konstruktionen med kraftfulla stålbälten och stålradialstomme. Däckets blockmönster ger utmärkt dragförmåga. EARTHMAX SR 425 är dessutom en garanti för bekväm körkomfort, minskad ansträngning för föraren och överlägsen hantering.

 Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR 44 (E-4)

Ett stålradialdäck som passar en mängd olika användningsområden, till exempel i gruvor, vid vägtransporter och skogsavverkning. Det robusta E-4-slitbanemönstret ger både utmärkt dragkraft och hög komfort för föraren. EARTHMAX SR 44 (E-4) hjälper dig att optimera produktiviteten oberoende av användningsområde.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2)

Ett stålradialdäck särskilt avsett för väghyvlar och hjullastare som används på is och snö under extrema vinterförhållanden. Förarna uppskattar det grova symmetriska slitbanemönstret som ger både utmärkt dragkraft och stabilitet.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här

EARTHMAX SR 23 (G-2/L-2)

Ett stållradialdäck för väghyvlar och hjullastare. Det har överlägsen dragkraft i både längs- och sidled och utmärkta självrensande egenskaper. Det tåliga höljet och slitbanemönstret med extra hög motståndskraft mot skärskador ger däcket en lång livslängd.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här

EARTHMAX SR 25 PLUS (G-2/L-2)

Ett stålradialdäck särskilt avsett för väghyvlar och hjullastare som används under tuffa förhållanden vid vägbyggen och i gruvor. Det symmetriska slitbanemönstret har utmärkta självrensande egenskaper och ger utmärkt dragkraft och stabilitet vid terrängkörning.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR43

Ett L-4 radialdäck helt i stål specialdesignat för hjullastare som körs i krävande, steniga miljöer, framför allt vid underjordisk gruvdrift. Däcket ger utmärkt prestanda vid lastning och transporter i daggruvor, stenbrott och skrotupplag. Det unika mönstret skapar överlägsen dragförmåga och stabilitet. Tack vare däckhöljet helt i stål ger EARTHMAX SR 43 (L-4) utmärkt hållbarhet, motståndskraft mot revor och punkteringar samt lång livslängd

 Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR49

Ett radialdäck helt i stål som är konstruerat för hjullastare och bandschaktare, dumpers med lågprofil samt gruvlastmaskiner. EARTHMAX SR 49 ger optimal prestanda vid tuffa gruvdriftsarbeten som kräver enastående dragförmåga och stabilitet. Däcket har ett riktat mönster och är tillverkat av en speciell gummiblandning med skärmotstånd som ger utmärkt hållbarhet.

 Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR49 M

Ett radialdäck helt i stål med ett speciellt, oriktat mönster designat för gruvlastmaskiner, dumpers med lågprofil, hjullastare och bandschaktare som körs under krävande, steniga förhållanden, framför allt i underjordisk gruvdrift. EARTHMAX SR 49 M är idealiskt för tuff drift som kräver enastående dragförmåga och stabilitet. Det djupa mönstret hos L-4 och den specialkomponerade UMS-gummiblandningen för underjordisk gruvdrift ger längre hållbarhet samt utmärkt motståndskraft mot revor och punkteringar orsakade av sten. EARTHMAX SR 32 är ett oriktat radialdäck med bred bas som lämpar sig särskilt väl för skrapor. Däcket har en stålradialstomme och en speciell gummiblandning som gör det utomordentligt skär- och punkteringsbeständigt och hållbart. Ytterligare egenskaper är exceptionell dragförmåga och flotation, även i tung användning.

 Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR 55 M

Ett radialdäck helt i stål som är specialdesignat för hjullastare, bandschaktare och dumpers med lågprofil som körs i de mest krävande stenbrotts- och gruvdriftsmiljöerna samt på skrotupplag. Tack vare det utmärkta skyddet mot revor som uppnås med ett extra djupt och slätt mönster kan EARTHMAX SR 55 erbjuda förstklassig produktivitet med minskade driftstopp kombinerat med utmärkt hållbarhet. Maskinoperatörer lär också uppskatta den extraordinära stabiliteten och dragförmågan.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR 57

Ett radialdäck helt i stål som är specialdesignat för hjullastare, bandschaktare och anläggningsfordon som används i underjordisk gruvdrift. Däcket ger överlägsen dragförmåga, stabilitet och komfort på krävande och steniga underlag. Det extra djupa mönstret hos L-5 och den specialkomponerade UMS-gummiblandningen för underjordisk gruvdrift ger längre hållbarhet samt extraordinär motståndskraft mot revor och punkteringar orsakade av sten

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

 

EARTHMAX SR 53 M

Ett radialdäck helt i stål som är specialdesignat för hjullastare eller bandschaktare, dumpers med lågprofil och gruvlastmaskiner som körs i krävande, steniga förhållanden, bland annat i underjordisk drift och på skrotupplag. Det djupa mönstret hos L-5 och gummiblandningen med stor motståndskraft mot skärande underlag ger längre livslängd i kombination med utmärkt dragförmåga och stabilitet.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.

EARTHMAX SR 42

Ett terrängradialdäck som är specialkonstruerat för gruvtransporter och tillämpningar inom skogsavverkning. Den distinkta mönsterdesignen ger enastående dragförmåga och stabilitet i sidled och bra broms- och kurvtagningsegenskaper i hård terräng och på grus, till och med på is och snö. Den speciella skär- och slittåliga gummiblandningen är faktiskt särskilt lämplig i klimat med extrem kyla. EARTHMAX SR 42 har en stålradialstomme som ger utmärkt hållbarhet och lång livslängd.

Tekniska specifikationer kan ni läsa här.