036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

Grattis Ebba till guldet.

Den 1a och 2a oktober arrangerades årets SM i plöjning av JUF på Lindåsa gård i Hammar, Sydnärke. 
Det tävlades i klasserna veterantraktorplöjning, modern traktorplöjning och hästplöjning

Gripen Wheels sponsrade Ebba Uleskog som blev svensk mästarinna i juniorklassen i traktorplöjning och var ensam tjej i de individuella klasserna. Ebba Uleskog, kommer från Kånna och pluggar på naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk på Stora Segerstad Naturbrukscentrum, där hon också bor på internatet.

Ebbas pappa Daniel Uleskog, som även han i flera år sponsrats av Gripen Wheels blev svensk mästare i seniorklassen. 

Ebba Uleskog och pappa Daniel Uleskog.

Vad går då en plöjningstävling ut på?

Lite förenklat, att plöja, rakt, snyggt och vända jorden så att det inte synd rester av halm, stubb och liknande. Varje tävlande tilldelas en tävlingsteg via lottning. Får man till en rak och fin öppningsfåra är mycket vunnet. Sedan handlar det om att mäta, och plöja så att tegen går ihop så man plöjer hela ytan med jämna fina tiltor, utan att lämna något.

Det hela bedöms av kvalificerade domare. De har djupmätare till sin hjälp. Lantbrukarnas riksförbund, ställer upp med dessa funktionärer lokalt. Tävlingen börjar med att de tävlande plöjer just öppningsfåran. Sedan stoppas det hela en halvtimme och fåran bedöms.
Det brukar ta cirka 2.5 timme att plöja tävlingstegen. Veteranklasserna brukar locka mest åskådare.

Fakta

När man talar om skär på en plog så är det helt enkelt det antal får en plog kan plöja i ett drag man pratar om. En tvåskärig plog plöjer två fåror samtidigt, en fyrskärig fyra etc.

Med tiltor menas den jord som så att säga vänds upp när man plöjer jorden. En teg är den yta de tvälande ska plöja. En växelplog är en modern plog med skär, plogkroppar på två sidor. Man vänder helt enkel plogen. De äldre så kallade tegplogarna kräver en helt annan metod, en helt annan teknik.

Källa: https://www.sydnarkenytt.se/sydnarke/artikel/ploejningseliten-drabbar-samman-i-hammar

Ebba Uleskog

Vi säger stort grattis till Ebba och Daniel Uleskog och önskar dem lycka till i tävlandet framöver.