036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

BKT AGRIMAX FORCE  i dimensionen 710/55R28 TL 165D CFO är perfekt lämpat för lastare i lantbrukstjänst och  för maskiner som är utrustade med 20,5R25 är detta det perfekta utbyteshjulet!

20,5R25 har måtten höjd x bredd 1495 x 521 mm.
Detta kan variera något mellan olika fabrikat.

Detta däck ger mycket hög prestanda och effektivitet vid jordbruksarbeten med moderna, motorstarka traktorer. Däcket lämpar sig lika bra för fältarbete som för vägtransporter och klarar dessutom att växla mellan olika körningar, laster och hastigheter utan att byta lufttryck. Detta gör lantbrukarens arbete med produktivt.

Tekniska Specifikationer:
Version: STANDARD
Belastningsindex: 165 D
Rek. fälgdimension: DW 25 B & DW 28 B
Sektionsbredd/bredd: 716
Diameter/höjd: 1493
Belastad radie: 663
Rullningsomkrets: 4442
Typ: TL
Maxbelastning: 5150 kg 40-65 km/h
Lufttryck: 2,4 bar

CFO: Cyclic Field Operation
Detta betyder kortfattat att AGRIMAX FORCE klarar att köras med samma lufttryck med olika belastningar och hastighet, utan att ändra lufttrycket.

Gripen Wheels levererar hjul med specialtillverkade fälgar i HD kvalitet för alla maskiner på marknaden. För de vanligaste maskinerna lagerhåller vi fälgar. Dessa är Volvo L60, L70E, L90E, Ljungby L9 -L15, JCB 417/418/419/426 & 427.

BKT AGRIMAX FORCE– För det moderna jordbruket.

AGRIMAX FORCE, är ett radial-traktordäck, specialkonstruerat för jordbearbetning, transport- och skördearbeten med kraftfulla traktorer, skördemaskiner samt hjullastare i lantbruket. Däcket ger mycket hög prestanda och effektivitet vid jordbruksarbeten med moderna, motorstarka traktorer.

Detta däck är konstruerat med IF teknologi, vilket innebär att det kan bära högre last vid samma lufttryck som ett standarddäck vilket bland annat ger minskad jordpackning. Minskad jordpackning bidrar med mindre skada på jord och skördar.

AGRIMAX FORCE har förstärkt däckfot och erbjuder utökad dragförmåga, imponerande självrensande egenskaper och bränsleekonomi – den bekväma körupplevelsen får du på köpet.

Egenskaper:

  • Tunga laster vid låga tryck
  • Hög flytförmåga
  • Reducerad jordpackning
  • God dragkraft
  • Brett avtryck som ger perfekt grepp
  • Möjlighet till hög hastighet
  • Ger god bränsleekonomi
  • Självrensande

Bidrar med minskad jordpackning
Ett av de stora problemen för lantbrukare med dagens tyngre och kraftfullare traktorer är just ökad jordpackning och minskad skörd och därmed minskad produktivitet.

Med IF teknologin och AGRIMAX FORCE minskar man detta problem, genom att kunna köra med lägre lufttryck jämfört med standarddäck och därmed uppnå minskad jordpackning.

AGRIMAX FORCE klarar att köra med samma lufttryck, med olika belastningar och hastighet, utan att ändra lufttrycket. Däcket lämpar sig således lika bra för fältarbete som för vägtransporter och klarar att växla mellan olika körningar, laster och hastigheter utan att byta lufttryck. Även detta gör lantbrukarens arbete mer produktivt.

Gripen Wheels levererar hjul med specialtillverkade fälgar i HD kvalitet för alla maskiner på marknaden.
För de vanligaste maskinerna lagerhåller vi fälgar. Dessa är Volvo L60, L70E, L90E, Ljungby L9 -L15, JCB 417/418/419/426 & 427.

Tekniska specifikationer för AGRIMAX FORCE kan ni läsa här.
Däcken säljs via Gripen Wheels återförsäljare.