036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se
Nyligen sände BKT-Tires det första avsnittet av Global Trends. I det nya formatet från BKT Network utforskar man de stora trenderna inom den globala lantbruksindustrin, genom personliga berättelser från välrenommerade gäster och experter.

 Seregno (Italien), 23 november 2021 – Avancerad teknik, dataanvändning, digitalisering och nya kunskaper. Det är ingredienserna i det vi kallar ”AgTech” och smart lantbruk, det vill säga de trender som just nu formar lantbruksindustrin mer än någonsin tidigare. Det är också de områden som behandlas i det första avsnittet av Global Trends, det nya formatet från BKT Network där välrenommerade gäster och internationella experter under åtta avsnitt kommer att diskutera de stora trenderna inom lantbruket

Fler idéer presenterades redan under det första avsnittet, till exempel det mekaniserade lantbruket som den digitala och tekniska revolutionens stöttepelare. Ömer Kuloğlu, producent och programledare för den turkiska tidningen Traktörmetre samt välkänd programledare och youtuber, pratade om ämnet.  Enligt honom är lägre förbrukning, högre effektivitet och användarvänlighet de tre saker som moderna bönder eftertraktar mest när de ska köpa en ny traktor eller nya maskiner. Av den anledningen är det är viktigt att framtidens traktorer uppfyller de behoven med hjälp av ny teknik och nya funktioner.

I Turkiet finns det ett stort intresse för tekniska maskiner, särskilt bland den yngre generationen lantbrukare, som är mycket mer benägna att följa nya trender”, förklarar Ömer Kuloğlu under samtalet. ”Tyvärr är kostnaderna för den senaste generationens traktorer ofta oöverkomliga. Så förhoppningen är att ny teknik successivt ska bli mer tillgänglig framöver.”

 

Smart lantbruk utgörs däremot inte bara av maskiner, utan även av människor. De nya förändringarna i branschen kommer att kräva allt fler kompetenta yrkespersoner med specifik och varierad kompetens, vilket gynnar en diversifierad arbetsstyrka. Det förklarade Amy Wu, grundare av From Farms to Incubators, ett amerikanskt forum för innovativa kvinnor inom AgTech.

Enligt Wu kommer framtidens lantbruk att skapa nya möjligheter – särskilt för kvinnor, som i allt högre grad väljer att studera och arbeta inom STEM-områden (vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik). ”I en bransch som står inför avgörande förändringar och allvarliga hot, framför allt när det gäller klimatet, finns det ett behov av nya talanger och kunskap”, förklarar Amy Wu. ”Generationsskiften frambringar redannya huvudpersoner som kan skapa värde, ofta kvinnor. Det sker inte bara tack vare deras erfarenhet och utbildning, utan också på grund av deras uppfinningsrikedom, kreativitet och fokus på hållbarhet. Diversifieringen av arbetskraften är verkligen en möjlighet för lantbruket.”

Men hur villiga är dagens lantbrukare att anamma den stundande lantbruksrevolutionen? Hur underlättar man den så kallade tekniska omställningen i branschen? ”Det avgörs av många faktorer”, förklarar David Rose, Associate Professor of Agricultural Innovation and Extension samt ledare för forskningsgruppen Change in Agriculture vid University of Reading i Storbritannien.

Kostnaderna för teknik, behovet av lokal infrastruktur för att kunna tillämpa tekniken, förberedelse och utbildning av lantbrukarna själva eller helt enkelt deras behov – det är alla faktorer som antingen kan bidra till eller bromsa utvecklingen av AgTech.

Åtgärder eller stöd från institutioner och politiken blir allt mer grundläggande för att uppmuntra antagandet av en specifik teknik inom lantbruket”, förklarar David Rose för Global Trends. ”Ekonomiska incitament, utveckling av lämplig infrastruktur och utformning av nya politiska åtgärder är några exempel på hur man kan underlätta den här övergången. Att kunna förlita sig på ett givande samarbete mellan den offentliga och privata sektorn är avgörande.”

Och på tal om smart lantbruk och att ta till sig ny teknik kommer det i framtiden att bli allt vanligare att se automatiserade maskiner och robotar arbetandes ute på fälten. Det är åtminstone vad Simone Scarabel hoppas på. Han är Technical Sales Manager på Free Green Nature, det italienska startup-företaget som uppfann ICARO X4, en robot framtagen för att skydda vingårdar från svamp och mikroorganismer med hjälp av ultravioletta strålar.

”Ett av huvudmålen inom AgTech är att göra lantbruksindustrin mer hållbar och avsevärt minska miljöpåverkan genom att minimera utsläppen”, förklarar Simone Scarabel. ”Robotar är och kommer att vara ett avgörande verktyg för att uppnå det målet, att optimera arbetet på fältet och spara tid och resurser åt bönderna.”

 

Klicka här för att se hela avsnittet.