036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

Oavsett vad det gäller för grödor så kräver de specifika förfaranden.  Maskineri, utrustning och däck är avgörande faktorer för god avkastning. 

Seregno (Italien), 30 maj 2022 – BKTs däcksortiment för besprutning och rensning av ogräs är brett med flera typer av däck för olika användningsområden. Varje däcklösning kan monteras på olika typer av utrustning, med specifika användningsområden .och anpassade för  olika terräng och framför allt för olika tillämpningar. 

Som vi vet kräver olika grödor anpassade förfarande utifrån dess typ och kontext.. Valet av däck beror på en mängd olika parametrar, såsom odlingsförfarande, utrymmet där utrustningen som däcken sitter på ska gå, eller vilken typ av underlag det rör sig om. 

Till exempel, när det gäller sockerbetor och liknande växter, skyddar och ett bredare däck grödorna och underlaget. 

En annan viktig variabel är själva utrustningen

En specialtraktor som ska användas för till exempel fruktträdgårdar är liten, kompakt och kraftfull. Detta påverkar monteringen, d.v.s. du behöver smala däck från 16 till 28 tum för besprutningar längs de smala raderna. Tvärtom behöver en medel- till högeffektstraktor som har anpassats och förvandlats till en besprutare på stora öppna fält, förses med smala däck över 28 tum. I många fall används istället en tvillingdäckslösning på bakaxeln för en bättre lastfördelning som samtidigt kan passera mellan raderna. Vid rensning av ogräs beror rätt däck också på det specifika användningsområdet, t.ex. rensning av ogräsg  vid vägkanten, på vingårdar eller vid rensning av ogräs blandradgrödor. 

Alla dessa fall visar att däck avsedda för besprutning och ogräsrensning kan vara ganska olika. Av den anledningen är det bra att förlita sig på experter som besitter erfarenhet och kunskap för att välja den bästa produkten, och för att få hjälp meddäcköversyn och däckunderhåll. 

BKT har ett brett utbud av däck för besprutning och olika typer av   ogräsrensning och ogräsbekämpning anpassade för olika  användningsområden och en mängd olika jordbruksmaskiner. Däcken finns också och finns i ett stort utbud av dimensioner 

Följande produkter sticker ut i däcksortimentet: 

AGRIMAX SPARGO har utvecklats med VF-teknologi som gör det möjligt att bära tunga laster vid ett lägre däcktryck, vilket begränsar de negativa effekterna av jordpackning. Utmärkt dragförmåga, körkomfort och stabilitet kompletterar funktionerna hos detta mångsidiga däck, som kan användas både på fältet och under vägtransporter – allt detta trots att det har en begränsad däckbredd. 

AGRIMAX SPARGO står för ett effektivare, mer mångsidigt och mer hållbart lantbruk och finns idag i sju dimensioner: VF 380/85 R 38, VF 380/90 R 46, VF 480/80 R 46, VF 380/90 R 50, VF 380/105 R 50, VF 420/95 R 50 e VF 480/80 R 50. 

Tekniska specifikationer finner ni här.

AGRIMAX RT 955 är det idealiska BKT radialdäcket för tungt maskineri och användningsområden för radgrödor samt för besprutning. En investering som ger maximalt värde tack vare optimal stabilitet, utmärkt dragförmåga och bästa självrensande samt kontinuerlig kontakt med marken.

Den rundade däckskuldran är speciellt framtagen för att skydda jorden och ömtåliga grödor från skador. AGRIMAX RT 955 finns i inte mindre än 23 olika dimensioner. 

Tekniska specifikationer finner ni här.

Liknande är funktionerna hos AGRIMAX RT 945 som finns i åtta dimensioner, speciellt utvecklade med ett smalt mönster för att skydda skörden och inte skada grödorna.

Tack vare dess självrensande egenskaper är däcket idealiskt för vägtransporter. Den starka däckstommen ger däcket utmärkt stabilitet, enastående dragförmåga och imponerande hållbarhet.

Tekniska specifikationer finner ni här.

AGRIMAX RT 855 är perfekt för besprutning av radgrödor förutom kombinerad fält- och vägtransport, vilket möjliggör täta transporter.

Dessa är nödvändiga i denna typ av verksamhet. AGRIMAX RT 855 är ett radialdäck som kombinerar hög lastkapacitet med utmärkt flytförmåga.

Däcket finns i 46 storlekar och olika sammansatta versioner för att bättre svara på användarnas behov. 

Tekniska specifikationer finner ni här.

Detta var några av däcken för besprutning och ogräsbekämpning i BKTs sortiment.
Gripen Wheels är officiell distributör av BKT däck i Sverige och Finland och ni köper däcken via vårt återförsäljarled.