036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

BKT V-FlEXA presenteras i nya dimensioner

BKT:s V-FLEXA-sortiment utökas med tre nya dimensioner, VF 600/65 R 26.5, VF 650/55 R 26.5 och VF 560/60 R 22.5. Dessa nya dimensioner ingår från och med nu i sortimentet radialdäck avsedda för släpvagnar i lantbruket.

Det handlar dock inte enbart om nya dimensioner, genom att utöka sortimentet tas ännu ett steg mot ett mer hållbart lantbruk, en nödvändig och viktig förutsättning för sektorns framtid.

Men vad kan göras rent konkret för att minska lantbrukets miljöpåverkan?
Mer kontrollerade och ekologiska utsäden, användning av återvunnet vatten, förnybar energi och underjordiska skördelager är några av lösningarna. 
I det här sammanhanget kan även lantbruksfordon göra skillnad. Idag finns det till exempel allt fler smarta och effektiva traktorer utrustade med särskild, banbrytande teknik, exempelvis GPS-satellitsystem. De kan användas för att kartlägga åkrar och lära sig mer om deras geografi, för att fördela grödor bättre och göra lantbruksarbetet mer hållbart.

Det blir också allt viktigare att förhindra skador på jorden för att kunna uppfylla nödvändiga parametrar när det gäller hållbarhet. Det innebär att valet av rätt däck till både traktor och släpvagn blir avgörande.

Som ett svar på de här behoven har BKT under flera år arbetat med att införa lösningar med IF- och VF-teknik.
Produkter med IF-teknik kan transportera 20 procent högre vikt vid samma däcktryck som ett standarddäck.
Med VF-teknik går det att transportera 40 procent mer vikt vid samma däcktryck som i ett standarddäck, vilket är fallet med lösningarna i V-FLEXA-sortimentet.

BKT V-Flexa

V-Flexa är en av BKTs senaste innovationer och tillhör den senaste generationens flotationdäck med VF-teknologi (Very High Flexion).
Däcket lämpar sig till olika maskiner, spridarvagnar, tankvagnar och gödseltunnor.
VF-teknologin gör däcket optimalt för tunga vägtransporter, där man kan bära samma last men med ett lufttryck som är 30 % lägre än hos ett standarddäck i motsvarande dimension.

Vi samma lufttryck kan man däcket som sagt transportera 40 procent mer vikt vid samma däcktryck som i ett standarddäck,

Däcket kombinerar VF-teknologi och ett mönster med stålbälten som ger ökad motståndskraft mot däckstommen och därmed mot stötar. V-FLEXA har ytterligare tre stålbältade lager i HD-stål (Heavy Duty) och är försett med extra motståndskraftiga sidoväggar för ökad prestanda.

Den överdimensionerade kontaktytan ger perfekt viktfördelning och är extremt skonsam mot jorden där så behövs. På så sätt undviks jordpackning och skörden bevaras bättre. Just jordpackningen är ett viktigt ämne för många bönder idag då de är beroende av jorden bördighet och en ökad produktivitet i lantbruket.

V-FLEXA presenterades på Agritechnica 2019 .Det tillhör den senaste generationen flotationdäck och är försett med tre stålbältade lager i HD-stål (Heavy Duty), vilket ger ett starkt däckhölje och därmed ökad motståndskraft mot skador och stötar. Det överdimensionerade däckavtrycket ger perfekt viktfördelning, men är samtidigt skonsamt mot jorden där så behövs. På så sätt undviks jordpackning och skörden bevaras bättre. Produkterna i sortimentet erbjuder även egenskaper som självrensning, hållbarhet och lågt rullmotstånd.

De nya dimensionerna VF 600/65 R 26.5, VF 650/55 R 26.5 och VF 560/60 R 22.5 kompletterar den dimension som redan finns ute på marknaden, VF 600/55 R 26.5.