036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

BKT har fokus på terrängdäck och hamntillämpningar: Data från SPOTECH effektiviserar utrustning och däck

Pressmeddelande: 2018-12-06

BKT:s tekniker analyserar detaljerade användningsdata från kunder som köpt utrustning och däck för tuff terräng eller i hamnmiljö med hjälp av övervakningssystem. Syftet är att förbättra prestanda för däck och utrustning och att effektivisera arbetet.

Seregno (Italien), 6 december 2018 – Övervakningsverktygen används för att gå från subjektiva upplevelser av utrustningens prestanda till objektiva, komparativa data. Alla steg kan alltid förbättras. Det är därför som BKT har utvecklat SPOTECH, ett innovativt verktyg som kan ge exakta uppgifter om utrustningens position via satellit. Verktyget kan programmeras och anpassas efter en anläggnings volym och den specifika utrustningen. Målet är en kinematisk rörelseanalys: Systemet omfattar en 3-axlig accelerometer på utrustningen som registrerar latitudinella, longitudinella och vertikala rörelser och krafter, samt hastighet, cykeltider och andra användbara parametrar som kan hjälpa kunden att arbeta mer effektivt vid schakt- och hamnarbete.

Informationen från SPOTECH gör det möjligt att generera en omfattande analys av däckanvändningen med hänsyn till utrustningen.
På terrängdäcksmarknaden, som enheten ursprungligen utformades för, används utrustning vanligtvis under upprepade cykler. Det är därför möjligt att bedöma TKPH-värdet, det vill säga en dumpers kraft, genom att analysera den genomsnittliga vikten som transporteras och avståndet i kilometer per timme. Det betyder i stort sett att ett däck med ett högre TKPH-index inte är lämpligt för den aktuella tillämpningen och att ett däck med ett lägre resultat lämpar sig väl för tillämpningen. BKT:s experter kan hjälpa användarna att tolka informationen och kan vid behov gripa in med korrigerande åtgärder på däcken.

Förutsättningarna är annorlunda för hamntillämpningar. I hamnmiljöer används aldrig upprepade cykler. Därför har det varit svårare att hitta ett konstant, mätbart värde. Det är därför det är viktigt att utrustningen utrustas med en GoPro-kamera som kan registrera videofilm från operatörens perspektiv som sedan synkroniseras med data från enheten, till exempel hur många containrar som flyttas per timme eller det genomsnittliga avståndet som tillryggaläggs med eller utan last. Med hjälp av den här informationen har BKT skapat drygt ett dussin fallstudier som gör det möjligt att upptäcka kritiska problem och att jämföra dem med varandra.

”Med den här typen av utrustning lär man sig mycket ute i fält. I Tyskland har vi samarbetat med användare som velat ta del av våra analyser när andra företag som också erbjuder den här typen av tjänst, inte kunnat leverera den feedback som kunden behövde,” berättar Piero Torassa, BKT-ingenjör.”Användaren är definitivt intresserad av att använda den här typen av data för att få en objektiv förståelse för vad som kan förbättras. Vi ser därför SPOTECH som ett fantastiskt visitkort – som presenterar oss som företaget som förstår både sina produkter och hur de används.”

BKT har ett system som utvecklats med en teknik som bygger på företagsgruppens kompetens och expertis, och vars syfte är att göra det möjligt för kunden att tillämpa ständiga förbättringar.