036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

Det var lyckosamma mässdagar för Gripen Wheels på Borgeby Fältdagar, 2017, inte minst på grund av alla de nya relationer som skapades. Citat från en av våra fantastiska säljare Thony;

” Efter två dagar i Borgeby, kan vi konstatera att intresset för våra fabrikat, och inte minst BKT har ökat markant. Trots att vädret inte var på vår sida, så var besöksfrekvensen i montern hög och många nya relationer skapades.

Borgeby Fältdagar, startade 1999 och är idag den naturliga mötesplatsen för den professionella lantbrukaren. Det är med entusiasm som vi packar ihop däcken för detta ”Borgebyår! och konstaterar att BKT är ett otroligt prisvärt fabrikat som är här för att stanna och befästa sin förstaplats på den svenska lantbruksmarknaden.

Vi är glada över årets mässa och alla fruktbara möten! Tack! 🙂