036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

Lördagen den 27 augusti arrangerar Hushållningssällskapet Landsbygdens Sommarmöte och antalet utställare är rekordmånga – hela 131 stycken. Lantmännen Maskin finns på plats och i deras monter hittar ni även Gripen Wheels.

Hushållningssällskapets Landsbygdens Sommarmöte är en mässa och en mötesplats för lantbruket och landsbygdens näringar. Denna dag får du bland annat uppleva maskindemonstrationer, djuruppvisningar, veterantraktorplöjning, lokalproducerad mat och mycket annat

I år är det på Adelövs Gård mellan Gränna och Tranås som Sommarmötet kommer att äga rum.
Platsen för evenemanget är alltid en gård, ny för varje år, vilket ger årliga nyheter utifrån platsens och områdets förutsättningar.

Gripen Wheels kommer att finnas på plats i Lantmännen Maskins monter.
I år är det Lantmännen Maskins Jönköpingsanläggning som håller i deltagandet.
I montern kommer det att finnas maskiner och stora däck och vi ser fram emot att träffa dig!

Adelövs Gård

En mässa och en mötesplats för lantbruket och landsbygdens näringar

Hushållningssällskapets Landsbygdens Sommarmöte är en mässa och en mötesplats för lantbruket och landsbygdens näringar – för aktiva företagare, för deras familjer och för intresserade konsumenter. En arena som erbjuder något för alla med intresse inom fält och entreprenad, skog, djur och mat. Inom dessa fyra fokusområden blir det en rad olika aktiviteter och visningar.

Sommarmötet är en stor attraktion med lång tradition. Besöksantalet brukar vara runt 4 000–5 000 personer denna dag och i år medverkar hela 131 utställare med anknytning till landsbygd och lantbruk.

I år är det 50 år sedan Hushållningssällskapet Jönköping startade med sommarmöten, som ett arrangemang för både konsument och producent.

Lantmännen Maskin och Gripen Wheels finns på plats.

Kom och besök Lantmännen Maskins monter där även Gripen Wheels finns på plats.

Lantmännen Maskin deltar vid Hushållningssällskapets Landsbygdens sommarmöte i Adelöv som en av 131 utställare. I montern visar man ett urval av sitt sortiment och man kommer att ha med ett antal traktorer och ekipage som det kommer ges möjlighet att provköra.

Gripen Wheels Peter Hjerp och Göran Jeppsson finns på plats för att prata däck och visa upp några av våra lantbruksdäck från bland annat BKT Tires. I montern kan man även se STOCKS dubbelmontage och Gripen Wheels egna dubbelmontage GW Duals.
Vi har med fina give aways till stora och små besökare.

I montern kommer det även finnas representanter från Agrol oljor och ytterligare några företag.

Ansvaret hos Lantmännen Maskin och Lantbruk AB, för att hålla i deltagandet på Landsbygdens Sommarmöte alternerar i Jönköpings län mellan Lantmännens Maskins anläggningar i Vetlanda, Värnamo och Jönköping och det är Jönköpingsanläggningen  är ansvarig nu i år, 2022.

Vi ser fram emot denna dag och att träffa just dig!

Landsbygdens sommarmöte 2022 anordnas på Adelövs Gård

Landsbygdens sommarmöte 2022 anordnas tillsammans med Mikael Wik på lantbruk Adelövs Gård i Tranås, där verksamheten tydligt visar möjligheterna för hållbar produktion, både i livsmedel och energi. Adelövs Gård i Norra Vedbo härad är beläget i det vackra landskapet längs riksväg 133 mellan Gränna och Tranås.

Dagens verksamhet på Adelövs Gård består av ekologisk nötkött- och slaktkycklingsproduktion, växtodling och energiproduktion. Här odlas vall, spannmål och oljeväxter. Det finns även en större fastbränslepanna som förser gården, skolan, kyrkan och församlingshemmet med värme, samt ett vind-kraftverk som förser gårdens elförbrukning och ger en elförsäljning av ca 150 000 kWh.

Mikael Wik som driver Adelövs Gård.

Landsbygdens sommarmöte – en dag med fokus på de gröna näringarna

Denna dag får du bland annat uppleva maskindemonstrationer, djuruppvisningar, veterantraktorplöjning, lokalproducerad mat och mycket annat. Det blir en dag att samlas för att visa upp sin verksamhet och få se vad som är på gång inom lantbruket och dess angränsande näringar just nu. Kort sagt, en spännande mötesplats i slutet av sommaren – välkommen till Landsbygdens Sommarmöte 2022

Under dagen kommer man att genom maskinvisning visa olika tekniker kring etablering av höstsäd, samt erbjuda kunskap kring bevattning och hur man bör agera som framtida skogsägare. Dessutom är programinslaget kopplat till djur, med t.ex. koutställning och visning av köttraser. Vidare finns en programpunkt kring vilt. Man presenterar och delar ut pris till Årets Matentreprenör i Jönköpings län.

Välkomna att träffa oss från Lantmännen Maskin och Gripen Wheels på Hushållningssällskapets Landsbygdens Sommarmöte 2022!

Vredestein