036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

VF teknologin – En innovativ teknologi som bidrar stort i kampen mot jordpackning i lantbruket.

Lantbruksindustrin förändras snabbt och befinner sig i ständig utveckling. Ökad produktivitet och effektivitet är två av de faktorer som har störst inverkan på dagens trender.
När det gäller mekaniseringen av lantbruket innebär dessa ovanstående faktorer att man arbetar för att utveckla allt tyngre och kraftfullare maskineri, konstruerat för att klara stora laster.

Å ena sidan gör de här maskinerna att arbetet på åkern går snabbare och produktiviteten stiger. Å andra sidan orsakar fordonens ökade vikt enorma skador på mark och skördar genom att packa jorden. Aktuella beräkningar har visat att mer än 20 procent av skörden har gått förlorad de senaste tio åren på grund av just det här problemet.

Därför är det viktigt att begränsa jordpackningen för att maximera skörden per hektar, och samtidigt bevara både markens integritet och särskilda egenskaper.

Genom att välja rätt däck går det att minska jordpackningen avsevärt. Hur då? Med hjälp av VF-teknologin som har tagits fram för att tillgodose behoven som skapas som en följd av moderna lantbrukstrender.

Men vad exakt är ä VF Teknologi?

VF är en förkortning för ”Very High Flexion” och är en standard som har införts av ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) och TRA (Tire and Rim Association). Det är en vidareutveckling av IF-teknologin (Improved Flexion).

VF-däck är konstruerade för att klara 40 procent större last än standarddäck med samma lufttryck. De kan med andra ord bära samma last med ett lägre lufttryck än standardprodukter.

Det är den här egenskapen som gör VF-teknologin till ett trumfkort i kampen mot jordpackning. Jordpackningen påverkas av däckets lufttryck på åkern, vilket i sin tur påverkas av inte bara lasten utan också produktens däckavtryck.

Det är ingen slump att lufttrycket motsvarar lasten dividerat med däckavtryckets area. För att minska trycket mot marken kan man därför göra på två sätt: antingen minska lasten, vilket kanske är orealistiskt, eller utöka däckavtryckets area mot marken, ett alternativ som i stället har visat sig vara lyckat.

Det är den här lösningen som understöder VF-teknologin och gör det möjligt att minska lufttrycket genom att utöka däckavtrycket mot marken och minska jordpackningen, samtidigt som belastningen (lasten) förblir konstant.

Ett praktiskt exempel

En last på 6 500 kilo på ett standarddäck med dimensionen 710/70 R 42 skulle kräva 2,4 bars lufttryck, medan samma vikt på ett VF-däck med samma egenskaper kräver ett lufttryck på bara 1,2 bar.

Slutligen några förtydligande ord om fälgar.

Det är viktigt att tänka på att VF-däck jämfört med standardlösningar kräver bredare specialfälgar. Så är inte fallet med N.R.O.-märkta VF-däck (”Narrow Rim Option”), som gör det möjligt att använda standardfälgar till de här lösningarna.

BKT har också integrerat den här teknologin i vissa av sina lösningar, för att kunna lansera produkter som uppfyller de nya standarderna.

Tre av dem kan ni läsa om nedan.

AGRIMAX V-FLECTO

Detta är ett däck konstruerat för att optimera prestanda hos senaste generationens kraftfulla traktorer. Tack vare VF-teknologin garanterar det minskad jordpackning. Det optimerade däckavtrycket mot marken, tillsammans med 10 procent bredare mönsterprofil, gör det möjligt att bevara jordens integritet.

Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den exklusiva VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

Det är ett av BKT:s mest framgångsrika däck, ett faktum som nyligen ledde till att serien utökades och nu omfattar hela 22 dimensioner.

AGRIMAX V-FLECTO

AGRIMAX SPARGO

AGRIMAX SPARGO är BKT:s specialdäck för arbeten med radgrödor. Även detta däck är utrustat med VF-teknologi

Det är konstruerat för att höja produktiviteten på åkern och samtidigt bevara jorden på lång sikt. Tack vare VF-teknologin erbjuder däcket högre lastkapacitet vid standardlufttryck. Det robusta däckhöljet och extra många däckklackar ger AGRIMAX SPARGO enastående hållbarhet kombinerat med tillförlitlig stabilitet, både på åkern och under vägtransporter.

 AGRIMAX SPARGO

BKT har inte bara utvecklat VF-däck för traktorer. För släpvagnar i lantbruket har BKT tagit fram V-Flexa.

V-FLEXA

V-FLEXA är ett radialdäck som har tagits fram speciellt för släpvagnar inom lantbruket. Det här är en senaste generationens flotationsprodukt med VF-teknologi, som kan användas till tunga lasttransporter både på åker och väg med ett ringtryck som är 30 procent lägre än hos ett standarddäck i samma storlek. Extra stålbälten ger däckhöljet maximal motståndskraft mot stötar. Inte nog med att V-FLEXA klarar tunga laster med bibehållen säkerhet.

Lösningarna i den här serien står ut från konkurrensen genom sin robusthet och det extra stora däckavtrycket. På så sätt möjliggörs optimal lastfördelning samtidigt som jordpackning undviks, med bibehållen respekt för mark och gröda.

Dessutom erbjuder V-FLEXA fantastiska självrensande egenskaper, hållbarhet samt lågt rullningsmotstånd.

 V-FLEXA

BKT arbetar ständigt för att utveckla lösningar som gör arbetet mer hållbart för användare i lantbruket genom att hjälpa dem att bibehålla både markens hälsa och hög produktivitet.

Gripen Wheels är officiiell distributör av BKT-däck i Sverige och Finland och ni köper däcken via våra återförsäljare.