036 - 30 75 00 order@gripenwheels.se

Däckljud är något som alla lantbrukare vill undvika, eller hur?
Tysta däck är ofta synonymt med ökad körkomfort. Detta är särskilt relevant när traktorn används för transporter över långa sträckor.

På BKT Tires vet man att användningen av tysta däck kan göra skillnad för bönderna. Därför har företaget tagit fram två produkter som minskar buller: AGRIMAX V-FLECTO och RIDEMAX IT 697 (M+S).

Vad orsakar bruset i första hand?

Det är oftast inte däcket i sig som genererar ljudet. Det är snarare ett resultat av förhållandet mellan lantbruksdäcket och traktorn, när vibrationerna når höga frekvenser – vanligtvis runt 100 Hz. Detta inträffar normalt vid rörelser i höga hastigheter, på grund av resonanseffekter med kabinen eller andra delar av traktorn.

Det är också viktigt att skilja mellan två typer av däckrelaterat ljud: det som genereras av däcket i sig, som resonerar med delar av fordonet och det buller som genereras av slitaget på däckets slitbana.

Olika typer av ljud – olika typer av lösningar

Varför är vissa däck tystare än andra?

Precis som det finns olika typer av däckrelaterat buller finns det olika typer av lösningar för att minska buller. Det finns med andra ord inget universellt ljudfritt däck, utan snarare däck som minskar bullret beroende på olika applikationer.

BKT erbjuder två däck – avsedda för olika applikationer och idealiska för den som letar efter däck som garanterar lägre ljudemission, förutom högkvalitativ prestanda och andra nyckelegenskaper såsom dragkraft och självrengöring, för maximal effektivitet i de olika processerna.

AGRIMAX V-FLECTO: Optimera lantbrukarens arbete – ljudlöst

AGRIMAX V-FLECTO kännetecknas av en annan geometri på klackarna, och däcket är utformat för att förbättra prestandan hos högeffekt-traktorer. Däckets VF-teknik gör det möjligt att maximera belastningen utan att ändra däcktrycket.

Du kanske frågar varför däcktrycket är viktigt. Genom att minska trycket blir antalet klackar som vilar på marken högre, vilket förbättrar slitaget och minskar bullret.

Flera ljudmätningstester har utförts, både inuti traktorhytten och när fordonet passerar. Resultaten av dessa tester visar en tydlig förbättring av bullerutsläpp – vid olika körhastigheter – jämfört med ett standarddäck av samma storlek.

Tekniska specifikationer finner ni här.

RIDEMAX IT 697 (M+S): Tillgodoser behoven vid vägtransporter.

RIDEMAX IT 697 (M+S) är utrustat med en slitbana som har utvecklats med fokus på att passa för transport och för att ge god körkomfort. Däcket är skapat för att möta behov som är förknippade med vägtransporter, för underhåll och gaturstädning exempelvis. Det vill säga helt andra fokusområden än för AGRIMAX V-FLECTO.

Styrkan hos RIDEMAX IT 697 (M+S) är mönstret som liknar det på industridäck, med en slitbana som tillåter regelbundet slitage, lågt rullmotstånd och utmärkt stabilitet. Det är en All Season-produkt som kan användas året runt – i snö som regn.

Och så klart är däcket mycket tystare än standarddäck.

Tekniska specifikationer finner ni här.

Både AGRIMAX V-FLECTO och RIDEMAX IT 697 (M+S) representerar fantastiska däcklösningar för dig som letar efter tystare däck. Det är dock viktigt att ta hänsyn till typen av applikation och maskineri samt förväntad prestanda, typ av jord eller annat underlag, liksom andra nyckelfaktorer som spelar roll för effektiv användning av däcken.

Är du osäker på vilka däck som passar till lantbruk så kontakta oss.
Vi på Gripen Wheels finns här för att hjälpa dig!